Kaj je disleksija in kako jo prepoznamo?

Disleksija je najpogostejša specifična učna težava na področju branja in je nevrobiološkega izvora. To dokazuje, da disleksija ni posledica manjše pozornosti, manj vloženega truda v izboljšanje branja ali podpovprečne inteligentnosti (Kesič Dimic, 2010). 

Otroci imajo težave z natančnim in tekočim prepoznavanjem besed ter slabe sposobnosti črkovanja in dekodiranja. Te težave so običajno posledica odstopanja na fonološkem (slušnem) področju, ki je pogosto nepričakovao glede na njegove druge kognitivne sposobnosti. Sekundarne posledice disleksije pa lahko vključujejo težave pri razumevanju prebranega in pa slabe bralne izkušnje, ki lahko ovirajo rast besedišča in osnovnega znanja (Definition of Dyslexia, b.d.). 

Če ima vaš otrok disleksijo, lahko pri njegovem branju opazite naslednje značilnosti:

  • njegovo branje je počasno, odrezavo (ni tekoče), med branjem se vidno muči;
  • pri glasnem branju ne upošteva ločil;
  • že po kratkem branju je otrok vidno utrujen;
  • prebrano pogosto slabše razume, saj vso energijo vlaga v to, da bi same besede pravilno prebral.
  • glasove v besedah premešča, obrača, zamenjuje (mak-kam, zima – miza, tri-tir …);
  • izpušča ali dodaja kratke besede (od, smo, za…);
  • besede, ki so videti podobno, zamenjuje z drugimi, ki lahko spremenijo pomen povedi (prt-vrt, sveča-sreča …);
  • pri branju besedila besedo nadomesti z novo sopomenko (glede na kontekst), čeprav si nista podobni (potovanje-izlet, deček-fant …);
  • pogosto vriva glasove v besedah ali jih izpušča (Kesič Dimic, 2010).

Otroci z disleksijo imajo poleg zgoraj omenjenih težav pri branju lahko težave tudi pri pisanju, organizaciji, matematiki, učenju tujih jezikov itd.

Otroci z disleksijo pa imajo tudi močna področja, ki jih je še posebej treba krepiti ter tako opolnomočiti posameznika. Tako posamezniki z disleksijo pogosto vidijo širšo oziroma bolj celostno sliko, imajo dobre domišlijske sposobnosti in so visoko ustvarjalni, imajo dobre sposobnosti reševanja problemov (razmišljanje izven okvirjev), sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav med podatki in informacijami, imajo dobre vizualne sposobnosti (si dobro predstavljajo v mislih 3D predmete), imajo dobro intuicijo, sposobnosti prepoznavanja vzorcev oziroma podobnosti v množici podatkov itd. (9 Strengths of Dyslexia, b.d).

Avtor videoposnetka je Luka Škovrlj za diplomsko delo Disleksija dar ali ovira.

Se sprašujete, ali ima vaš otrok morda disleksijo? Na spodnji povezavi vam je na voljo kratek vprašalnik, ki vam na grobo oriše, ali ima vaš otrok morda težave. V vsakem primeru pa je dobro, da se posvetujete s strokovnjakom (učiteljem, specialnim pedagogom na šoli, svetovalno službo idr.).

Vprašalnik

 

Uporabljeni viri:

Definition of Dyslexia (b.d.). Dostopno na https://dyslexiaida.org/.

Kesič Dimec,K. (2010). Priporčnik o branju. Alba 2000: Ljubljana.

9 Strengths of Dyslexia (b.d.). Dostopno na https://www.nessy.com/us/parents/dyslexia-information/9-strengths-dyslexia/

Dostopnost